alexandra-van-huffelen

Alexandra van Huffelen

Alexandra C. van Huffelen (43) is vanaf mei 2010 wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte van de gemeente Rotterdam voor de D66. Als wethouder werkt ze aan een groene, schone,  gezonde en economisch sterke stad, met een gastvrije en levendige binnenstad en aantrekkelijke buitenruimte.

 

Van Huffelen is onder meer verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities uit het Programma Duurzaam. Dit programma bouwt voort op de targets van het Rotterdam Climate Initiative (RCI), een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, DCMR en de gemeente Rotterdam. Naast het halveren van de CO2 uitstoot en100% klimaatbestendigheid in 2025, richt het programma zich op minder geluidshinder en een betere luchtkwaliteit. Thema’s als o.m. energie-efficiëntie en besparing, innovatie en transformatie moeten leiden tot een sterke Rotterdamse economie. Als wethouder is zij tevens lid van de Raad van Bestuur van het RCI.

Alexandra van Huffelen is ook verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma Binnenstad, waarin onder meer een levendige en gastvrije binnenstad centraal staan. Als wethouder is zij tevens belast met het beheer, onderhoud van de buitenruimte en de vergroening in en om de stad.

 

Alexandra van Huffelen bekleedt als wethouder diverse bestuursfuncties. Zo is zij o.m. bestuurslid van de ICLEI, de Europe Regional Executive Committee. ICLEI verenigt 1200 lokale overheden die wereldwijd samenwerken aan duurzaamheid. Mevrouw Van Huffelen is tevens lid van het Formule E-team ter bevordering van elektrisch rijden en klimaatambassadeur Duurzame Bedrijven voor de Lokale Klimaatagenda.

Zaal:

Lagerhuisdebat

Tijd:

14:00 tot 15:00