zkhwillem

Z.K.H. de Prins van Oranje

Willem-Alexander Claus George Ferdinand is op 27 april 1967 geboren. Na zijn dienstplicht schreef de Prins zich in 1987 in aan de Rijksuniversiteit Leiden bij de Faculteit der Letteren voor de studierichting geschiedenis. De studie droeg bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling voor de Prins met vakken als algemene en vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis, staatskunde, staatsrecht, recht van de Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensenrechten en economie. Na zijn afstuderen in 1993 behaalde de Prins zijn groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht.

De Prins heeft een aantal specifieke functies en werkzaamheden, en is op diverse manieren maatschappelijk betrokken bij de Nederlandse samenleving, onder andere via het Oranjefonds. Een aantal gebieden heeft zijn speciale interesse, zoals waterbeheer, infrastructuur en ICT, sport en defensie.

Zo was hij lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (1998-2010) en de Raad van Toezicht van het Kroller-Muller Museum (1999-2010). De Prins is onder andere voorzitter van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (sinds 2002) en vertegenwoordigt de Familie bij de Raad van Beheer voor het Kroondomein (sinds 2002).

Samen met Prinses Máxima bekleedt Prins Willem-Alexander het beschermheerschap van het Oranje Fonds. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijke welzijn en de sociale cohesie in Nederland. Talloze werkbezoeken en deelname aan activiteiten als NL DOET stellen het beschermpaar in staat om hun betrokkenheid bij de samenleving via het Oranjefonds te verbreden en te verdiepen.

 

De Prins van Oranje vervult tevens tal van andere beschermheerschappen en erefuncties in verschillende geledingen van de samenleving. Daarnaast vervulde de Prins een aantal bestuursfuncties.

Functies en nevenfuncties

Militaire rangen en functies

Erefuncties

 

Zaal:

Plenaire Zaal

Tijd:

10:00 tot 11:00