henk-mirck

Henk Mirck

Henk Mirck (Algemeen Belang Zwijndrecht) is wethouder in Zwijndrecht, verantwoordelijk voor de portefeuille natuur, milieu en duurzaamheid, en bestuurslid van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast is hij actief betrokken bij een aantal duurzaamheidsplatforms en -verenigingen, al dan niet in zijn capaciteit als wethouder.

Hij ziet duurzaamheid niet als een hype, of de moderne aandacht voor de toekomst. “Naar mijn persoonlijke opvatting heeft elk individu, bedrijf, overheid of ander instituut de plicht om zorgvuldig met de natuur, de dieren, het milieu en alles wat de aarde ons geeft, om te springen.”

Hij probeert op allerlei manieren de impact van hemzelf en zijn gezin op het milieu in te perken. Tegelijk probeert hij door zijn werk ook andere mensen, bedrijven en instellingen te bewegen om meer duurzaam te handelen c.q. de balans te herstellen. “Voor velen is dit ook een logische stap binnen hun verantwoordelijkheidsgevoel, voor anderen spelen economische belangen de boventoon. Welke ook de drijfveer is, de duurzame stappen (of beter gezegd sprongen) moeten nú gemaakt worden. Door me voornamelijk op het bedrijfsleven, overheidsinstanties en het onderwijs te richten, denk ik dat we niet alleen kunnen spreken over ambities maar ook daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken.”

Zaal:

Lagerhuisdebat

Tijd:

14:00 tot 15:00